Środki stosowane do ochrony roślin 

Podobnie jak ludzie czy zwierzęta, rośliny również posiadają swoje choroby. Pojawiają się one na różnych etapach wzrostu roślin, w zależności od pogody oraz warunków atmosferycznych. W związku z ciągle rosnącym popytem na żywność, powstały środki ochrony roślin, dzięki którym społeczeństwa nie są narażone na utratę plonów. Już dawno nie słyszy się o plagach stosunek, owadów […]