Środki stosowane do ochrony roślin 

Podobnie jak ludzie czy zwierzęta, rośliny również posiadają swoje choroby. Pojawiają się one na różnych etapach wzrostu roślin, w zależności od pogody oraz warunków atmosferycznych. W związku z ciągle rosnącym popytem na żywność, powstały środki ochrony roślin, dzięki którym społeczeństwa nie są narażone na utratę plonów. Już dawno nie słyszy się o plagach stosunek, owadów czy też innych chorób związanych z patogenami. Oczywiście nie oznacza to, że nie istnieją. Dzięki metodom ochrony roślin pojawiają się w mniejszym stopniu. Substancje służące do ochrony roślin nazywane są fitofarmaceutykami lub pestycydami. Mają one za zadanie ochronę roślin uprawnych przed atakiem grzybów, owadów czy chwastów. Substancje ochronne służące do przeciwdziałania wszelkim chorobom, roślin mają za zadanie przede wszystkim utrzymanie ich w dobrej kondycji. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia konsumenta. Znajdują one swoje zastosowanie zarówno w rolnictwie jak i ogrodnictwie, a także leśnictwie oraz w obszarach miejskich.  

Jako że są to środki chemiczne, stosowane w rolnictwie, leśnictwie czy innych gałęziach gospodarki, muszą przejść odpowiednią rejestrację. Zanim to jednak nastąpi, musi być przeprowadzona weryfikacja co do skuteczności biologicznej, jakie wykazuje ten preparat w warunkach klimatycznych i rolniczych Polski. Ocenione one są również pod względem toksyczności. Substancje potencjalnie szkodliwe dla ludzi i zwierząt stałocieplnych, a także z negatywnym wpływem na środowisko nie zostaną dopuszczone do powszechnego użytku. Podobnie jest w przypadku, gdy substancje ochronne wykazują kancerogenne lub teratogenne właściwości. Automatycznie zostają wykluczone z możliwości stosowania.  

Fungicydy 

Co to preparaty stworzone przede wszystkim do walki z grzybami. Nie oznacza to grzybów leśnych,   aczkolwiek choroby wytwarzane przez drobnoustroje typu grzyby. Stosowane są w ochronie zbóż owoców oraz warzyw. Dla osiągnięcia najlepszych efektów stosuje się kombinacje różnych produktów lub przeprowadza się kilka zabiegów w różnym odstępie czasowym. Daje to szerokie spektrum ochrony roślin przed niechcianymi patogenami. Fungicydy mogą być stosowane na dwa sposoby. jednym z nich działają jedynie zapobiegawczo bez wnikania do tkanek roślinnych. Druga grupa natomiast to związki o działaniu wewnętrznym. Przenikają rośliny od korzeni aż do kiełkujących nasion stanowiąc tym samym odpowiednią barierę przed grzybami.  

Insektycydy 

Jak sama nazwa wskazuje wykorzystywane są do walki z owadami, takimi jak mszyce czy gąsienice motyli. Szkodniki te niestety znacząco obniżają plon, a równocześnie pogarszają jego jakość. Stosowanie insektycydów ma na celu obniżenie strat jakie mogą wyrządzić te owady. Wykorzystuje się je do ochrony upraw warzyw, owoców, bawełny ryżu i kukurydzy. Insektycydy działają na dwa sposoby. Przede wszystkim poprzez działanie bezpośrednie, gdzie wnikają do ciała owada poprzez drogi oddechowe lub okrywy ciała. Natomiast ich pośrednie działania charakteryzuje się przenikanie do żołądka drogą pokarmową.  

Herbicydy 

Są to środki, dzięki którym osoby uprawiające zboża mogą kontrolować wzrost chwastów. Chwasty niekorzystnie wpływają na rozwój roślin przede wszystkim dlatego, że ograniczają im dostęp do światła i składników odżywczych. Na ich powierzchni często rozwijają się o szkodniki i choroby, które mogą mocno zniszczyć wzrastającą roślinę. Ponadto utrudniają zbiory. ich zbyt duża ilość przeszkadza w oczyszczaniu i suszeniu plonów co prowadzi do podniesienia kosztów uzyskania z tego produktu. 

Biorąc pod uwagę ich działanie można podzielić je na dwie grupy. Są herbicydy selektywne, a także nieselektywne. Pierwsze odpowiedzialne są za zwalczanie określonej grupy roślin, natomiast drugi rodzaj herbicydów prowadzi do zniszczenia każdego rodzaju rośliny. 

Post Author: czestochowa