Jakie cło zapłacimy sprowadzając samochód z USA?

Decydując się na sprowadzenie samochodu z USA trzeba liczyć się z koniecznością między innymi opłacenia cła. Zanim podejmie się decyzję o pozyskaniu używanego, amerykańskiego pojazdu niezbędne jest określenie wysokości wszystkich kosztów, które trzeba będzie ponieść. Nie jest to jedynie cło na samochody z usa.

Jakie koszty trzeba brać pod uwagę?

Cło nie będzie najważniejszym kosztem związanym ze sprowadzeniem pojazdu spoza granic kraju. W ramach opłaty celnej trzeba opłacić również VAT od importu. Ten podatek waha się pomiędzy siedemnaście, a dwadzieścia siedem procent wartości importowanego samochodu. Generalnie trzeba przyjąć, że podatek VAT będzie stanowił około jednej trzeciej wartości nabywanego pojazdu. Natomiast wysokość cła będzie zależna od typu sprowadzanego samochodu:

– 22% przy samochodach ciężarowych, za które uznawane są wszystkie pojazdy, gdzie przestań ładunkowa zajmuje więcej niż połowę długości rozstawu osi,

– 10% za samochody osobowe,

– 6-8% za motocykle.

Inne koszty przy sprowadzaniu samochodów z zagranicy

Decydując się na zakup pojazdu używanego za pośrednictwem profesjonalnej firmy trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia prowizji. Będzie ona zależna od wybranej firmy, jak też od modelu sprowadzanego samochodu. Niezbędne jest branie pod uwagę również kosztów transportu. Zależne są one między innymi od tego jak będzie wyglądał transport pojazdu na terenie USA. Wpływa to na koszty lądowe transportu samochodu. Natomiast sam transport do Polski czy innego kraju europejskiego odbywa się drogą morską.

Post Author: czestochowa