Czym jest akcyza i jak działa?

O podatku akcyzowym słyszał z pewnością każdy z nas. Nie każdy producent wyrobów musi o nim jednak pamiętać. Jak to wygląda w praktyce i kto powinien zainteresować się najważniejszymi informacjami o podatku akcyzowym? Jak ustalane są stawki podatku akcyzowego?

Najważniejsze informacje o akcyzie

Podatek akcyzowy, o czym wie niemal każdy z nas, nie jest nakładany na wszystkie wyroby konsumenckie. Dotyczy on tylko niektórych. Głównym zadaniem, jakie ma na celu nałożenie akcyzy, jest zmniejszenie spożywania konkretnego dobra. Innym czynnikiem wpływającym na możliwość nałożenia podatku akcyzowego jest wysoka akumulacja zysku – kiedy koszty produkcji są bardzo niskie, z kolei spożycie wysokie.

Otóż, akcyza może dotyczyć dwóch wyrobów – zharmonizowanych oraz niezharmonizowanych. Pierwsze z nich dotyczą paliw silnikowych, olejów opałowych, gazu, energii elektrycznej, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Z kolei w skład wyrobów niezharmonizowanych wchodzą m.in. samochody osobowe, broń, kosmetyki, wyroby perfumeryjne.

Czym są stawki akcyzy?

W Unii Europejskiej ze względu na wprowadzone przepisy możemy spotkać się z ogromnymi różnicami w wysokości stawek akcyzowych za różne wyroby. Stawki dotyczące opodatkowania akcyzowego wyrażane są w: kwocie na jednostkę wyrobu, procencie podstawy opodatkowania, kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej, a także procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Ważną informacją jest wyrażanie ilości towarów, w przypadku gdy stawka akcyzowa ustalana jest kwotowo. Wówczas podstawę opodatkowania stanowi ilość towaru wyrażona w litrach, kilogramach bądź też sztukach.

Większość z nas akcyzę uważa za zbędną, a nawet niekorzystną dla wielu przedsiębiorstw. Warto mieć jednak na uwadze, że wysoki podatek akcyzowy w niektórych przypadkach, ma za zadanie zmniejszenie spożycia konkretnego wyrobu ze względu na chęć poprawy stanu zdrowia osób po niego sięgających. Im wyższa akcyza, tym większe prawdopodobieństwo, że klient zrezygnuje z zakupu produktu. Działanie takie możemy zaobserwować, chociażby w przypadku wyrobów tytoniowych.

Post Author: czestochowa