Ocena podłoża gruntowego – Aqua Soil

Ocena stanu gruntu jest niezwykle ważna dla powodzenia inwestycji. Firmy z branży budowlanej czy wydobywczej korzystają z doradztwa firm, które prowadzą badania geotechniczne i geologiczne. Aqua Soil od lat oferuje nadzór geologiczny i doradztwo jak również badania płyta dynamiczna. W ramach usług Aqua Soil przygotowuje dokumentację badań podłoża gruntowego czy dokumentację geologiczno-inzynierską. Na terenie budowy […]