Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash.

Ogłoszenia parafialne

11.03.2018 - IV Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiaj - w IV niedzielę Wielkiego Postu, w naszej Parafii rozpoczynamy czas świętych rekolekcji pod przewodnictwem Ojca Valery Maziuk - Redemptorysta z Grodna na Białorusi. Program rekolekcji jest wywieszony w gablotce i jest na naszej stronie internetowej. Prosimy się z nim zapoznać i tak zaplanować sobie czas, aby dziennie wysłuchać jednej nauki. Potrwają od niedzieli do środy. Niech w tym czasie towarzyszy nam nasza gorliwa modlitwa o łaski Ducha Św. dla O. Rekolekcjonisty a dla nas o łaskę dobrej spowiedzi wielkanocnej.

2. Dzisiaj śpiewamy Gorzkie Żale na nabożeństwie pokutnym o godz. 18.00, a po Gorzkich Żalach zaraz Msza św. wieczorna.  Zapraszamy.

3. Zachęcamy, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkanocnej. We wtorek będzie okazja do spowiedzi rekolekcyjno - wielkanocnej z udziałem kapłanów naszego dekanatu:

                                           od 8.00   – 8.30 młodzież gimnazjalna oraz klasa VII i VI

                                           od 9.30   – 10.00 dzieci z podstawówki.

                                           od 16.30 – 18.00 wszyscy

                                           od 19.00 – 19.30 młodzież ponadgimnazjalna i ci, którzy wcześniej nie mogli

Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. We wtorek i w środę ojciec rekolekcjonista zbierze ofiary w myśl słów samego Jezusa „godzien robotnik zapłaty swojej”. Polecamy ją Waszej życzliwej ofiarności

4. We wtorek przypada 5ta rocznica wyboru na Stolicę Apostolską papieża FRANCISZKA. Pamiętajmy o nim w swoich modlitwach, by Dobry Bóg zachował nam go po najdłuższe lata.

5. W czwartek będzie Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji powołań. Rozpoczniemy o godz. 17.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, a o godz.17.30 odmówimy Różaniec Św. o powołania z naszej parafii, który poprowadzi Róża Ojców pana Franciszka Szwaby. Serdecznie zapraszamy.

6. Piątek w Wielkim Poście jest Dniem Drogi Krzyżowej. Zapraszamy na to nabożeństwo pokutne wszystkich parafian. W tym tygodniu mała zmiana: o godz. 15.30 -Msza św. z Bierzmowaniem a dzieci zapraszamy na godz. 17.00 albo 19.00. O godz. 17.00 odprawimy

XV Kaszubską Drogę Krzyżową

na placu pielgrzymkowym z udziałem wszystkich Oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Potem Msza św. wieczorna o godz. 18.00 i Droga Krzyżowa o godz. 19.00 dla młodzieży i tych co nie mogli wcześniej. Serdecznie zapraszamy. Opiekujących się poszczególnymi stacjami naszej Drogi Krzyżowej prosimy, by je i ich obejście przygotowali do nabożeństwa.

7. W przyszłą niedzielę kolekta na nasze Seminarium Duchowne w Pelplinie. Polecamy ją Waszej życzliwej ofiarności.

8. Na stoliku pod chórem polecamy Waszej uwadze prasę katolicką. Jest nowy „Pielgrzym”, „Gość Niedzielny”, dla Rodziny Żywego Różańca „Różaniec” a dla dzieci „Mały Pielgrzym” i „Mały Gość Niedzielny” oraz gratisowy nr „Dobrych Nowin”

9. Sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 8.00. Swój dyżur mają rodziny: Justyny Plichta oraz Ewy i Joanny Górskich

10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy obfitego Bożego Błogosławieństwa. Pozwólmy, by Chrystus oczyszczał i przemieniał nasze serca w rekolekcjach wielkopostnych oraz życzymy wszystkim miłej niedzieli i zapraszamy ponownie.

R E K O L E K C J E W I E L K O P O S T N E

11 - 14. III. 2018

 

11. 03. 2018

 

               IV

     NIEDZIELA

    WIELKIEGO

         POSTU

 

  ROZPOCZĘCIE

    REKOLEKCJI

 

                7.00

 

                7.30

 

                9.00

 

                9.45

 

              11.00

 

              18.00

  

 

- Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P.

 

- Msza św. z nauką dla wszystkich

 

- Msza św. z nauką dla  m ł o d z i e ż y

 

- Msza  św. z nauką w Pomieczyńskiej Hucie

 

- Msza św. z nauką dla wszystkich

 

- G o r z k i e   Ż a l e

- Msza św. z nauką dla wszystkich

 

 

      12. 03. 2018

 

 PONIEDZIAŁEK

 

 

 

                    8.30

 

                  10.00

             

                  18.00

            

                

                  19.30

 

- Msza św. z nauką dla młodzieży gim. oraz z klasy 7 i 6

 

- Msza św. z nauką dla  d z i e c i    s z k o l n y c h

 

- Msza św. z nauką dla wszystkich

- n a u k a   s t a n o w a   d l a   m a ł ż o n k ó w

 

- Msza św. z nauką dla   m ł o d z i e ż y

 

 

13. 03. 2018

 

    W T O R E K

 

         DZIEŃ

     SPOWIEDZI

WIELKANOCNEJ

 

 

  8.00 -  8.30

                    8.30

 

       9.30 - 10.00

                  10.00

 

    16.30 -  18.00

                  18.00

  

    19.00 -  19.30

                  19.30

  

 

s p o w i e d ź   ś w .   d l a   gimnazjum oraz klasy 7 i 6

- Msza św. z nauką dla młodzieży gim. oraz klasy 7 i 6

 

s p o w i e d ź   ś w .   d l a   podstawówki

-  Msza św. z nauką dla  d z i e c i    s z k o l n y c h 

 

s p o w i e d ź   ś w .   d l a   w s z y s t k i c h

- Msza św. z nauką dla wszystkich

 

s p o w i e d ź   ś w .   d l a   młodzieży

- Msza św. z nauką dla   m ł o d z i e ż y

 

      14.03. 2018

 

      Ś R O D A

 

ZAKOŃCZENIE

  REKOLEKCJI

 

                    8.30

 

                  10.00

 

                               

                  18.00

 

 

- Msza św. z nauką dla młodzieży gim. oraz klasy 7 i 6

 

- Msza św. z nauką dla  d z i e c i    s z k o l n y c h

 

 

- Msza św. z nauką dla wszystkich

N o w e n n a   do  Pani Sianowskiej