Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash.

Posługa ministranta

"Ministrare" z łaciny oznacza służyć. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Służba liturgiczna w naszej parafii składa się z kandydatów, ministrantów i lektorów. Najważniejszym ich celem jest dbanie o piękno liturgii, a także dawanie przykładu swoim rówieśnikom. Ministrantem jest się w kościele, w domu, w szkole, na podwórku. Tam swoją postawą i zachowaniem ministrant powinien dawać świadectwo swojej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Ministrant ma poczucie obowiązku i sumiennie przestrzega wszystkich ustalonych dyżurów.

Stopnie ministranckie:

kandydat
Kadndydat
ministrant
Ministrant
lektor
Lektor

ceremoniarz
Ceremoniarz

10 przykazań ministranta:

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.